De algemene voorwaarden van Stadsgids030 zijn toepasbaar op alle overeenkomsten die met Stadsgids030 afgesloten worden.

Algemeen

Stadsgids030 is een initiatief van Iris Dijkstra en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30273942.

De bevestiging

Boekt u een stadswandeling bij Stadsgids030, dan ontvangt u per mail een bevestiging van de gemaakte afspraken: datum, tijdstip, begin- en eindpunt van de wandeling, aantal deelnemers, kosten etc.

De betaling

De factuur dient u na ontvangst binnen dertig dagen te voldoen.

De gids

Boekt u een stadswandeling bij Stadsgids030, dan wordt de wandeling in principe door Iris Dijkstra verzorgd. Kan zij (onverhoopt) niet, of zijn er meerdere gidsen nodig (bij grote groepen), dan huurt zij (ook) een of meerdere collega’s in. Zij zijn allemaal professionele, ervaren stadsgidsen.

De begin- en eindtijd

Stadsgids030 houdt zich aan de afgesproken begin- en eindtijd. Bent u onverhoopt wat later, belt u dan het telefoonnummer dat u bij uw bevestiging heeft ontvangen. Bent u meer dan 15 minuten te laat zonder dit telefonisch te hebben doorgegeven, dan kan Stadsgids030 de stadswandeling annuleren. In dit geval blijft u verplicht de volledige factuur voor de stadswandeling te voldoen.

De route

De route kunt u in overleg bepalen. Stadsgids030 kan u ergens in de binnenstad oppikken dan wel afzetten, en de route daarop aanpassen.

Het aantal deelnemers

Stadsgids030 houdt een maximum aan van 20 personen per groep. Bent u met méér personen, dan moeten er dus meerdere stadsgidsen ingeschakeld worden. Het aantal deelnemers moet daarom van tevoren duidelijk zijn.

Een wijziging in het aantal deelnemers kan tot uiterlijk een week voor de stadswandeling aan Stadsgids030 worden doorgegeven. Na deze datum gaat Stadsgids030 uit van het aantal personen dat eerder is afgesproken.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de stadswandelingen van Stadsgids030 is voor eigen risico. Deelnemers zijn dus zelf verantwoordelijk voor hun deelname aan het verkeer. Stadsgids030 is ook niet aansprakelijk voor schade van deelnemers opgelopen tijdens een stadswandeling, of voor schade die een deelnemer aan een ander tijdens een stadswandeling toebrengt. Stadsgids030 is evenmin aansprakelijk voor schade aan of de vermissing van eigendommen van deelnemers.

Annulering door klanten

Heeft u een stadswandeling geboekt, dan geldt het volgende:

  • Reserveringen kunnen tot uiterlijk 2 weken van tevoren kosteloos worden geannuleerd.
  • Bij het annuleren van een reservering tot uiterlijk één week van tevoren wordt 50% van het afgesproken tarief in rekening gebracht.
  • Bij het annuleren van een reservering in de week voorafgaande aan de stadswandeling tot 48 uur tevoren wordt 75% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.
  • Bij het annuleren van een reservering binnen 48 uur van tevoren wordt 100% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.

Annulering door Stadsgids030

In alle jaren dat Stadsgids030 actief is, heeft zij nog nooit een stadswandeling hoeven annuleren. Toch kan annulering van een stadswandeling door Stadsgids030 in uitzonderlijke situaties (weeralarm, ziekte) noodzakelijk zijn. In overleg met u wordt dan naar een passende oplossing gezocht. Uiteraard hoeft u de eerder afgesproken stadswandeling dan niet te betalen.