De algemene voorwaarden van Stadsgids030 zijn toepasbaar op alle overeenkomsten die met Stadsgids030 afgesloten worden.

Algemeen

Stadsgids030 is een initiatief van Iris Dijkstra en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30273942.

De bevestiging

Boekt u een stadswandeling bij Stadsgids030, dan ontvangt u per mail een bevestiging van de gemaakte afspraken: datum, tijdstip, begin- en eindpunt van de wandeling, aantal deelnemers, kosten etc.

De betaling

De factuur dient u na ontvangst binnen dertig dagen te voldoen.

De gids

Stadsgids030 heeft goed contact met diverse ervaren stadsgidsen. Boekt u een stadswandeling bij Stadsgids030, dan wordt de wandeling in principe door Iris Dijkstra verzorgd. Kan zij (onverhoopt) niet, dan huurt zij een van haar collega’s in. Voor u komen daar geen kosten bij.

De begin- en eindtijd

Stadsgids030 houdt zich aan de afgesproken begin- en eindtijd. Bent u onverhoopt wat later, belt u dan het telefoonnummer dat u bij uw bevestiging heeft ontvangen. Bent u meer dan 15 minuten te laat zonder dit telefonisch te hebben doorgegeven, dan kan Stadsgids030 de stadswandeling annuleren. In dit geval blijft u verplicht de volledige factuur voor de stadswandeling te voldoen.

De route

De route wordt in overleg met u bepaald. Zolang er nog corona-maatregelen van kracht zijn, zullen wandelingen worden gepland op (naar verwachting) rustige momenten, en anders in (naar verwachting) rustige delen van de stad. Mocht het onderweg toch ergens te druk blijken, dan wordt uitgeweken naar een rustiger gebied.

Het aantal deelnemers

Stadsgids030 houdt een maximum aan van 20 personen per groep. Bent u met méér personen, dan moeten er dus meerdere stadsgidsen worden ingehuurd. Het aantal deelnemers moet daarom van tevoren duidelijk zijn.

Een wijziging in het aantal personen kan tot uiterlijk een week voor de stadswandeling aan Stadsgids030 worden doorgegeven. Na deze datum gaat Stadsgids030 uit van het aantal personen dat eerder is afgesproken.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de stadswandelingen van Stadsgids030 is voor eigen risico. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun deelname aan het verkeer. Stadsgids030 is niet aansprakelijk voor schade van deelnemers opgelopen tijdens een stadswandeling, of voor schade die een deelnemer aan derden tijdens een stadswandeling toebrengt. Stadsgids030 is evenmin aansprakelijk voor beschadigingen of de vermissing van eigendommen van deelnemers.

Annulering door klanten

Heeft u een stadswandeling geboekt, dan geldt het volgende:

  • Reserveringen kunnen tot uiterlijk 2 weken van tevoren kosteloos worden geannuleerd.
  • Bij het annuleren van een reservering tot uiterlijk één week van tevoren wordt 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.
  • Bij het annuleren van een reservering in de week voorafgaande aan de stadswandeling wordt 75% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.

Annulering door Stadsgids030

In alle jaren dat Stadsgids030 actief is, heeft zij nog nooit een stadswandeling hoeven annuleren. Toch kan annulering van een stadswandeling door Stadsgids030 in uitzonderlijke situaties (weeralarm, ziekte) noodzakelijk zijn. In overleg met u wordt dan naar een passende oplossing gezocht. Uiteraard hoeft u de eerder afgesproken stadswandeling dan niet te betalen.