Met ingang van 1 juni 2020 is Stadsgids030 weer met het organiseren van stadswandelingen gestart. Dit geheel volgens de corona-richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Stadsgids030 heeft, in overleg met collega’s en in navolging van andere organisaties die stadswandelingen aanbieden, een protocol opgesteld om veilig en verantwoord activiteiten te organiseren. Graag vraag ik u dit door te lezen. Door deelname aan een stadswandeling stemt u in met dit protocol.

  1. Iedereen die deelneemt aan een stadswandeling van Stadsgids030 verklaart bij aanvang de afgelopen 24 uur géén verkoudheidsklachten te hebben gehad, en ook niet in één huis te wonen met iemand die verkoudheidsklachten en koorts heeft. Ook de stadsgids verklaart dit.
  2. Heeft de stadsgids verkoudheidsklachten, dan gaat de stadswandeling niet door. Dit wordt uiterlijk twee uur voor aanvang van de wandeling gecommuniceerd via telefoon of sms. Uiteraard hoeven deelnemers in zo’n geval niets te betalen.
  3. Aan een stadswandeling kunnen maximaal negen personen deelnemen. Dit in verband met de mogelijkheid anderhalve meter afstand van elkaar te bewaren.
  4. Tijdens de wandeling, en op plekken waar de stadsgids halt houdt om iets te vertellen, houden deelnemers die niet tot één huishouden behoren anderhalve meter afstand van elkaar én van de stadsgids.
  5. Stadswandelingen worden georganiseerd op (naar verwachting) rustige momenten, en anders in (naar verwachting) rustige delen van de stad. Mocht het onverhoopt toch ergens te druk zijn, dan wijkt de stadsgids van de geplande route af om naar een rustiger gebied te gaan.  
  6. Verzoekt een agent of een boa de groep om ergens anders heen te gaan dan wel meer afstand te bewaren, dan wordt daaraan gehoor gegeven.
  7. Betaling van de wandeling gaat uitsluitend contactloos.
  8. Deelname aan de stadswandelingen van Stadsgids030 is voor eigen risico. Stadsgids030 is niet aansprakelijk voor schade van deelnemers opgelopen tijdens een stadswandeling, of voor schade die een deelnemer aan derden tijdens een stadswandeling toebrengt.
  9. Behalve dit corona-protocol zijn op alle stadswandelingen van Stadsgids030 óók de algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u hier nalezen.