Met ingang van 1 juni 2020 is Stadsgids030 weer met het organiseren van stadswandelingen gestart. Dit geheel volgens de corona-richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Stadsgids030 heeft, in overleg met collega’s en in navolging van andere organisaties die stadswandelingen aanbieden, een protocol opgesteld om veilig en verantwoord activiteiten te organiseren. Graag vraag ik u dit door te lezen. Door deelname aan een stadswandeling stemt u in met dit protocol.

  1. Iedereen die deelneemt aan een stadswandeling van Stadsgids030 verklaart bij aanvang de afgelopen 24 uur géén verkoudheidsklachten te hebben gehad, dan wel een corona-test te hebben ondergaan die negatief is.
  2. Iedereen die deelneemt aan een stadswandeling van Stadsgids030 verklaart bij aanvang niet in één huis te wonen met iemand die verkoudheidsklachten plus koorts heeft (38 graden of meer) – tenzij diegene een corona-test heeft ondergaan die negatief is.
  3. Heeft de stadsgids onverhoopt verkoudheidsklachten, dan gaat de stadswandeling niet door. Dit wordt uiterlijk twee uur voor aanvang van de wandeling gecommuniceerd via telefoon of sms. Uiteraard krijgen de deelnemers in zo’n geval hun geld terug.
  4. Aan een stadswandeling kunnen maximaal negen personen deelnemen. Dit in verband met de mogelijkheid anderhalve meter afstand van elkaar te bewaren.
  5. Tijdens de wandeling, en op plekken waar de stadsgids halt houdt om iets te vertellen, houden deelnemers anderhalve meter afstand van elkaar én van de stadsgids.
  6. Stadswandelingen worden georganiseerd op (naar verwachting) rustige momenten, en anders in (naar verwachting) rustige delen van de stad.
  7. Mocht het onverhoopt toch ergens te druk zijn, dan wijkt de stadsgids van de geplande route af om naar een rustiger gebied te gaan.
  8. Mocht een agent of boa het verzoek doen ergens anders heen te gaan, dan geeft de stadsgids daaraan gehoor.
  9. Iedereen die deelneemt aan een stadswandeling van Stadsgids030 doet dit op eigen risico. Stadsgids030 is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelname aan een stadswandeling, of voor schade die een deelnemer aan derden tijdens een stadswandeling toebrengt.
  10. Behalve dit corona-protocol zijn op alle stadswandelingen van Stadsgids030 óók de algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u hier nalezen.